Tập đoàn cá tầm Việt Nam xin kính chào quý khách!
039 777 1 777 - 039 777 2 777
Trang chủ > Giới thiệu
Về chúng tôi
Cơ cấu tổ chức
Tháng Bảy 4, 2017

Tập đoàn Cá Tầm Việt Nam hoạt động chặt chẽ với 6 công ty thành viên chủ chốt. Tuy nhiên, do tổ chức chuyên môn hóa từng khâu và đầu tư tập trung, các công ty thành viên hoạt động sản xuất và kinh doanh tương đối độc lập với nhau.Tại Đà Lạt, Công ty TNHH CTVN – Đà Lạt chuyên môn hóa trong việc ấp nở trứng, ương giống cá con. Trong khi đó, tại Bình Thuận, Bình Định, Đak Lak và Sơn La các công ty chú trọng sản xuất cá Tầm thương phẩm và Trứng cá đen… Nhờ sự chuyên môn  hóa và phân công rành mạch, các công ty có khả năng kinh doanh độc lập nhưng vẫn tạo thành một chuỗi mắt xích chặt chẽ, kết hợp hoàn hảo, hướng tới mục tiêu và sứ mệnh chung của Tập đoàn.