Tập đoàn cá tầm Việt Nam xin kính chào quý khách!
039 777 1 777 - 039 777 2 777
Cá tầm sống nguyên con
Trứng cá tầm Caviar de Duc
Cá Tầm cắt lát

Cá tầm là loài thủy sản đang được 25 địa phương trên cả nước phù hợp lựa chọn phát triển, sản lượng hàng năm đạt 4000 tấn và là loài thủy sản nước lạnh nên việc nuôi cá tầm đòi hỏi mất nhiều thời gian và kỹ thuật khắt khe.

Tập đoàn Cá Tầm Việt Nam
12B - Hùng Vương - Nha Trang - Khánh Hòa
(58) 352 2032 - 039 777 1 777 - 039 777 2 777
info@catam.vn
wwww.catam.vn
Gửi yêu cầu cho chúng tôi
Chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu yêu cầu của bạn